تبلیغات
ترنم مهر - راهکارهای آموزش املا
 
ترنم مهر
جمعه 6 آذر 1394 :: سمیه رمگی

 راهکارهای آموزش املا

تعریف امـلا     

 

اهمیت نوشتن ونیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر کسی پوشیده نیست . در همین ارتباط از ابتدای آموزش رسمی خواندن و نوشتن به کودکانمان می آموزیم که چگونه بنویسند و چه اقداماتی در این باره انجام بدهند تا بتوانند آموخته های خود را در موقعیت های مختلف به کار گیرند . مهمترین ماده ی درسی که این وضعیت را بر عهده دارد املای فارسی است .

 املا در لغت به معنی بر کردن و بر سر جمع گفتن و تقریر کردن مطلبی برای دیگران است .

 در زبان فارسی کلمه ای معادل املا و دیکته نداریم ولی می توانیم "از بر نویسی "یا "گفتار نویسی " را جایگزین کلمه املا کنیم .

 منظور این است که شخص گفته های دیگران را بدون دیدن آن ها بنویسد با توجه به اینکه درس املا مبنای علمی در یاد گیری سایر دروس است و توجه به این مهم یکی از ضروریات نظام آموزشی ماست و از طرفی روشهای متداول املا نمی تواند راه گشای مشکلات آموزشی در این درس باشد لذا در این مجموعه سعی شده است چند روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود تا با یاری خدا و همکاری اولیائ محترم در افزایش توانمندی دانش آموزان تلاش شود . 
در ادامه مطلب می خوانید..

اهمیت نوشتن ونیاز به صحیح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر کسی پوشیده نیست . در همین ارتباط از ابتدای آموزش رسمی خواندن و نوشتن به کودکانمان می آموزیم که چگونه بنویسند و چه اقداماتی در این باره انجام بدهند تا بتوانند آموخته های خود را در موقعیت های مختلف به کار گیرند . مهمترین ماده ی درسی که این وضعیت را بر عهده دارد املای فارسی است .

 املا در لغت به معنی بر کردن و بر سر جمع گفتن و تقریر کردن مطلبی برای دیگران است .

 در زبان فارسی کلمه ای معادل املا و دیکته نداریم ولی می توانیم "از بر نویسی "یا "گفتار نویسی " را جایگزین کلمه املا کنیم .

 منظور این است که شخص گفته های دیگران را بدون دیدن آن ها بنویسد با توجه به اینکه درس املا مبنای علمی در یاد گیری سایر دروس است و توجه به این مهم یکی از ضروریات نظام آموزشی ماست و از طرفی روشهای متداول املا نمی تواند راه گشای مشکلات آموزشی در این درس باشد لذا در این مجموعه سعی شده است چند روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود تا با یاری خدا و همکاری اولیائ محترم در افزایش توانمندی دانش آموزان تلاش شود .  

 

در حقیقت املا تلاش و تکاپویی برای نوشتن                                                     درست کلمات است وبیشتربه سنجش دو مهارت مهم گوش دادن ونوشتن ومهارتهای ذهنی مربوط به آن می پردازد                                                                                                                                                                     

  تند نویسی - خوانانویسی زیبا نویسی                                                                  ودرست نویسی و رعایت فاصله کلمات هم جزو اهداف است        

اهداف اموزشی املا :

تمرین شنیدن                                    

تمرین نوشتن

شناخت شکل نوشتاری کلمات روز مره ورایج

اشنایی با کلمات جدید

مشخص شدن مشکلات نوشتاری ورفع ان ها

خوانا نویسی

چند نکته در مورد املا گویی :

اموزشی املا نمره ثبت نمی شود  در جلسه 

در جلسه ارزشیابی املا نمره ثبت می شود

پیش از گفتن املا متن به صورت کامل خوانده شود .                                                                          

از مجموع کلمات و حروف خوانده شده جمله ساخته شود .

بعد از اتمام املا یک بار متن خوانده شود.

روش های مختلف در اموزش املا :

نوشته شود یعد پاك شود . املای تقریری :کلمه - جمله- روی تخته

املای تابلویی :

در آن چند جای خالی بماند . املای کامل کردنی : چند جمله نوشته شود

املای کارتی: تعداد کلمه نوشته شودكه با كارت نشان داده می شود .

املای تیمی : به صورت گروهی

املای انتخابی : از چند درس

املای بی صدا : به صورت لب خوانی

املای انگشتی : روی پشت دانش اموزبا انگشت نوشته شود . بعد دانش آموزان با دقت كردن آن را بنویسند.                                   

املای هوایی :

املای ترکیبی :متنی غیر از متن کتاب با كلمات خوانده شده انتخاب شود با کلمات خوانده شده

یكی از روش های توصیفی به نام شناسایی املای بی نقطه – سركش – بی دندانه  تا دانش آموزان خودشان آنرا تشخیص دهند و بنویسند.

   املای تصویری :

 ( … - املای  ابزاری ( خمیر - مهره - نخ

املای دانش اموز به والدین وبا لعکس :

املا توسط معام های سایر کلاس ها :

املا با استفاده  از اشتباهات نوشتاری دانش آموزان یعنی متن از روی اشتباهات دانش آموزان تنظیم گردد . دانش                                                                  

املای سرعتی : از بهمن به بعـد 

گفتن املا از کتاب های داستان یا رشـد  دانش آموز  :

انتخاب متن املا توسط دانش اموزان :

استفاده ازضبط صوت :

مقدار املا ی در هر ترم را نیز یاد آوری كنید .

 لازم به ذکر است این روش ها همه به عنو ان روشهای پیشنهادی می             با شد واگر فقط تنها از یک  روش آموزشی  استفاده گردد شاید ارزش آموزشی خود را از دست بدهد .

- املا تقریری : معلم می گویددانش آموز می نویسد.

املای کارتی : معلّم تعداد کلمه روی کارت می نویسد وجلو کلاس نصب می کند وآنها را می خواند وبعد جمع می کند واز دانش آموزان می خواهد که کلماتی را که به خاطر دارند بنویسند(تقویت حافظه دیداری(

- املا پای تابلوی :معلّم جمله از متن املا را برای دانش آموزان  قرائت می کند وقتی که دانش آموزان آن را نوشتند معلّم آن جمله را روی تابلو می نویسد تا دانش آموزان خود را ارزشیابی کنند .

املا گروهی : دانش آموزان را به گروه های دو یا سه نفره تقسیم می کنیم یک نفر بگوید یک نفر بنویسدویک نفر نظارت می کند . دانش اموزان هر کدام یک جمله می نویسند .

املا سفره ای یا تابلو وایت برد : به ذوق وسلیقه معلّم اجرا می شود .

املای اشتقاقی : معلّم از دانش آموزان می خواهد جدول آماده کنند ومعلّم کلمه ای را می گوید ودانش آموزان هم خانواده ،هم معنی ، متضاد ،..... آن را می نویسد.

 

والدین گرامی وارجمند با عرض سلام

مرسوم است املا به صورت رونویسی از کتاب درسی به بچّه ها گفته شود ولی اغلب دانش آموزان تا شب قبل از املا به یادگیری درست نمی پردازند عموماَ درهر کلاس دانش آموزانی وجود دارند که درنوشتن بعضی از کلمات مشکل دارند .چنین دانش آموزانی نمرات پایین تری کسب می کنند واین لطمات شدیدی به روحیه وروان آن ها وارد می کند . در این نوشته ی مبتنی بر تجربه سعی شده است چگونگی آماده نمودن دانش آموزان ابتدایی برای دیکته نویسی ارائه شود . آماده شدن دانش آموزان توسط والدین آن ها و با توجه به راهنمایی های آموزگارشان در طول هفته ودر منزل صورت می گیرد. دانش آموزان در طول هفته وتحت نظر والدینشان ،خود رابرای نوشتن املا آماده وآن راتمرین می کنند تا انشا لله موفق شوند.

 

یک ، دو ، سه  ،............... املا !

 

روزاوّل هفته:

ازفرزند خود بخواهید هر لغت جدید را روی یک کارت به اندازه ی15× 6 سانتی متر بنویسد.

 روز دوّم هفته:

کنار فرزندتان بنشینید ونوشتن املای کلمات را تمرین کنید .در مورد هر کارت ،ترتیب عمل به این شرح است که دانش اموز باید:

♥ با دقت کامل به کلمه نگاه کند.

♥ کلمه رابا صدای بلند بخواند.

♥ کلمه مورد نظر را در یک جمله به کاربرد.

♥ همچنان که به کلمه نگاه می کند بگویید با چه حروفی نوشته شده است .

روز سوم هفته :

از فرزندتان بخواهید به ترتیب زیر عمل کند.

♥ با دقت به کلمه نگاه کند .

♥ با صدای بلند کلمه رابخواند .

♥ کارت را به پشت روی زمین بگذارد واملای کلمه را با صدای بلند بگوید (حروف کلمه را هجی کند.)

♥ کارت را مجدداَ به روبرگرداند وببینید که حروف کلمه را درست گفته است یا خیر.

♥ کارت هایی را که حروف آن ها را درست نگفته است جای دیگری بگذارد.

♥ از روی کلماتی که حروفشان را اشتباه گفته است چند مرتبه بنویسد.

روز چهارم:

از فرزندتان امتحان تمرینی به عمل اورید .برای این کار ،موارد زیر رارعایت کنید :

♥ یک ورقه کاغذ خط دار به او بدهید.

♥ از کلماتی که قبلاَ روی کارت نوشته شده بود برای او املا بگویید. و وقت کافی در اختیارش قرار دهید تا  آن را بنویسد.

♥ وقتی املاگفتن شما تمام شد . از او بخواهید با به کاربردن کارت های لغت املای خود را تصحیح کند .کارت های که املای ان ها را غلط نوشته است جداگانه بگذارد .(حتماَاز او بخواهید روی یک ورقه کاغذ جدا گانه ، از هر لغتی که غلط داشته یک با ربنویسد).

روز پنجم هفته:

یک دستگاه ضبط صوت تهیّه وآن را روشن کنید از فرزندتان بخواهید هجی کلمات را با صدای بلندبگوید  تا صدای او ضبط شود و خودش هم می تواند با استفاده ازضبط صوت ،نوار را از اوّل بگذارد وخوداملای آن ها را بنویسد. به این ترتیب خود می تواند بدون کمک گرفتن از دیگران املا  بنویسد .

توصیه می شود از دانش آموز خواسته شود که کارت هایی  که هر هفته آماده می کند در یک جا نگهداری کند ودر موقع لزوم آن ها را دوره کند.

 

 

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مدیر وبلاگ : سمیه رمگی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :